ราคาก๊าซหุงต้ม

ราคาก๊าซหุงต้ม 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ยาวถึงสิ้นปีนี้!

ก๊าซหุงต้ม

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 19.9833 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-31 ธ.ค.65

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศยูเครนและสหพันธรัฐรัสเซียส่งผลให้เกิดวิกฤตราคาพลังงานทั่วโลก ซึ่งกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ภาพรวมเศรษฐกิจ และค่าครองชีพของประชาชน โดยปัจจุบันราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกยังคงผันผวน ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG เพื่อพิจารณาแนวทางบรรเทาผลกระทบ

กับผู้ใช้ก๊าซ พบว่า ในเดือน ก.ย.65 ถึงเดือน ต.ค.65 ราคา LPG ตลาดโลกลดลงประมาณ 69.40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือลดลง 11% จาก 644.65 สู่ระดับ 575.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ณ วันที่ 18 ต.ค.65 ขณะที่ราคาขายปลีกในประเทศอยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 16 ต.ค.65

มีฐานะกองทุนสุทธิ ติดลบ 126,690 ล้านบาท แยกเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 84,126 ล้านบาท บัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 42,564 ล้านบาท นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า การดำเนินการปรับราคาก๊าซ LPG ในครั้งนี้จะช่วยลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน แต่จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีภาระเพิ่มขึ้น และเกิดปัญหาการลักลอบจำหน่าย LPG

ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และที่ประชุม กบง. ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป

ก๊าซหุงต้ม ปรับราคาขึ้น 15 บาทวันนี้ 1กันยายน65

ก๊าซหุงต้ม

วันนี้มีการรายงานว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เตรียมปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) อีก 1 บาทต่อกิโลกรัม ในวันที่ 1 ก.ย. 65 ส่งผลให้ราคาก๊าซขนาดถัง 15 กิโลกรัม ขยับจาก 393 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัมเป็น 408 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม สูงสุดเป็นประวัติการณ์

“การปรับราคาดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ปรับราคา LPG ขึ้นเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. จากเดิมราคา 378 เป็น 408 บาท ตามลำดับ นับเป็นราคาที่สูงที่สุดของก๊าซหุงต้ม”

แม้ราคาจะปรับขึ้น แต่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังต้องชดเชยราคาก๊าซหุงต้มที่ 9.69 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากราคา LPG ในตลาดโลกยังทรงตัวในระดับสูง การชดเชยราคา LPG ดังกล่าวส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ ต้องนำเงินมาชดเชยวันละเกือบ 30 ล้านบาท ล่าสุด กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยราคา LPG รวมแล้วกว่า 41,300 ล้านบาท