DIPROM Capital Market

โอกาสมาแล้ว! เตรียมระดมทุนสู่การเติบโตทางธุรกิจ-เข้าตลาดหลักทรัพย์

โอกาสมาแล้ว! เตรียมระดมทุนสู่การเติบโตทางธุรกิจ-เข้าตลาดหลักทรัพย์

นายจิตรเทพ เนื่องจำนงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท พรีแพร์ ฟอร์ ไอพีโอ จำกัด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการระดมทุนสู่การเติบโตทางธุรกิจ(DIPROM Capital Market) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการระดมทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้พบกับสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการระดมทุนระดับประเทศ สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ อาทิ นายกระทรวง จารุศิระ นักลงทุน ผู้ก่อตั้ง ซุปเปอร์เทรดเดอร์ นายปุณญวีร์ จันทรขจร ผู้ก่อตั้ง บลป. ควันตัม เว็ลธ์

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทั้งในเรื่องเส้นทางสู่การระดมทุนเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แนวโน้มเศรษบกิจโลกปัจจุบันในการลงทุนของกองทุน การเตรียมตัวก่อนเข้าระดมทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ Crowdfunding ทางเลือกแหล่งเงินทุนของเอสเอ็มอี แนะนำแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ของเอสเอ็มอี เช่น

Private Equity และ Venture Capital การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและวิธีการเตรียมตัวนำเสนอ Pitching ต่อนักลงทุน และ IPO Case Study รวมทั้ง Business Matching