ไข่ไก่แพง

ต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ ราคาไข่ไก่แพงในรอบหลายปี

ราคาไข่ไก่

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้แจงแล้ว จากกรณี สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก 10 สตางค์ มีผลวันนี้ (17 ส.ค. 65) ทำให้ราคาไข่ไก่อยู่ที่ฟองละ 3.60 บาท หรือปรับขึ้นแผงละ 3 บาท โดยเป็นการปรับครั้งที่ 2 ในเดือน ส.ค. 65 ถือเป็นราคาไข่ไก่ที่สูงในรอบหลายปี

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดการประเมินสถานการณ์ในเดือน ส.ค. 65 พบว่า มีไก่ไข่ยืนกรงจำนวน 50.67 ล้านตัว ให้ผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 42 ล้านฟองต่อวัน ขณะที่การบริโภคทั้งภายในประเทศและการส่งออก

รวมกันประมาณ 41.89 ล้านฟองต่อวัน สถานการณ์การผลิตและการบริโภค อยู่ในจุดใกล้เคียงสมดุล จากที่ก่อนหน้านี้ในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 65 เกิดปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำขึ้น อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า ไข่ไก่ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศอย่างแน่นอน

ส่วนการที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเป็นไปตามกลไกการตลาด โดยใน ปี 2565 นี้ ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของต้นทุนการผลิตไข่ไก่ พบว่า ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกรตั้งแต่ เดือน ม.ค. ถึง ส.ค. 65 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.20 บาทต่อฟอง

วอนประชาชนอย่าตื่นตกใจ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุ จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับภาคเอกชนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และปรับมาตรการตามสภาวการณ์เพื่อรักษาสมดุลการผลิตและการบริโภคไข่ไก่ให้ใกล้เคียงจุดสมดุลมากที่สุดตามนโยบายที่วางไว้