พาณิชย์

พาณิชย์เผยเงินเดือน กันยายน 65 ชะลอตัว 6.41%

เงินเฟ้อ

มีการรายงานจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน ก.ย.65 อยู่ที่ 107.70 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.41% และเพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. 0.22% ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เฉลี่ย 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย. 65) อยู่ที่ 6.17%

ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือนก.ย.65 อยู่ที่ 103.73 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.12% และเพิ่มขึ้นจากเดือนส.ค. 0.14% ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เฉลี่ย 9 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ที่ 2.26%