บินในประเทศ

ท่องเที่ยวไทย จัดโปรฯ ลด300บาท บินในประเทศ จำนวน5แสนสิทธิ

ท่องเที่ยวไทย

มีการรายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 6 สายการบิน ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยแอร์เอเชีย, ไทยสมายล์, นกแอร์, ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ท จัดโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” มอบส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อกรตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางภายในประเทศอีกครั้ง และเพื่อส่งเสริมการ

เดินทางทางกาศ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดย ททท. จะมอบส่วนลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 300 บาทต่อ 1 หมายเลขการจอง จำนวน 500,000 สิทธิ แก่ผู้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินทั้ง 6 สาย ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-10 ตุลาคม 2565

และสามารถใช้เดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2565″ โครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” นอกจากจะทำให้เกิดกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังทำให้ Load Factor ของสายการบินเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดการใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทางท้องถิ่น ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ อันเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย