ท่องเที่ยวไทย

สิทธิลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน 2566 ชิงส่วนลดที่พัก 40%

สิทธิลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน 2566 ชิงส่วนลดที่พัก 40%

เราเที่ยวด้วยกัน 2566 เปิดให้คนกลุ่มใหม่ หรือคนที่ไม่เคยร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่ 27 ก.พ.–2 มี.ค. 66 ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.โดยเงื่อนไขและรายละเอียดเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มีดังนี้

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก เราเที่ยวด้วยกัน

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
  • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

  • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร-ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
  • จะได้รับคูปองอาหาร-ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
  • คูปองอาหาร-ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน 2566

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 หรือคนกลุ่มเก่า

ทั้งนี้ เมื่อได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใข้สิทธิสำหรับประชาชน โปรดอ่านเงื่อนไขโครงการฉบับเต็มได้ที่หน้า หลักเกณฑ์ของประชาชน เฟส 5

ผลสำรวจชี้ปลายปีนี้ ท่องเที่ยวไทย คึกคัก!

กทก.

คึกคักแน่ปลายปีนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 555 คน ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย.2565 ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเชื่อมั่นต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค.2565 อยู่ที่ 80%

ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค.65 คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคฝีดาษลิง 15.6% วันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน 15.6% ความพร้อมด้านการเงิน 14.4% ส่วนความเหมาะสมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค.2565 ประกอบด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่นักท่องเที่ยว 54.6%

ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ทัวร์เที่ยวไทย รองลงมาเป็นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอีเวนต์ด้านท่องเที่ยว 12.4% เพิ่มวันหยุดต่อเนื่องพิเศษ 11.7% ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการด้านสุขอนามัยของการบริการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย เครื่องบิน 80.7% ร้านอาหาร 78.6% สถานพักแรม 78.1% สวนสนุก 74.6% เรือโดยสาร 73.2% รถโดยสาร 73.2%