ต่างชาตืซื้อที่ดิน

ครม. มีมติถอนร่างกฎกระทรวงต่างชาติซื้อที่ดิน

ต่างชาติซื้อที่ดิน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย ขอถอนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. … เพื่อให้กลับไปรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน และนำผลที่ได้ กลับมาวิเคราะห์อย่างรอบด้านในการออกกฎกระทรวงต่อไป

“วันนี้ ครม.อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้ไปพิจารณาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชน เพื่อนำผลมาวิเคราะห์อย่างรอบด้าน และถี่ถ้วนในการออกกฎกระทรวง” โฆษกรัฐบาลกล่าว ทั้งนี้ จะมีผลให้ในปัจจุบันยังคงบังคับใช้กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับปี 2545 ต่อไปก่อน