ถูกจองครบ 1.5 ล้านสิทธิแล้ว โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

เราเที่ยวด้วยกัน

หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยาย จองโรงแรม-ที่พัก โดยมีจำนวนสิทธิเพิ่ม 1.5 ล้านสิทธิ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยาย มีจำนวนคนลงทะเบียนจองสิทธิที่พัก-โรงแรม เต็ม 1.5 ล้านสิทธิแล้ว ในขณะที่สิทธิตั๋วเครื่องบินยังคงเหลือราว 2 แสนสิทธิ

ทั้งนี้ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยาย 1.5 ล้านสิทธิ รัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียน เพื่อจองที่พักตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 และเริ่มใช้สิทธิเดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.-31 ต.ค. 65