แจ้งแล้วเป็นเท็จ! ออมสินให้กู้30,000ผ่านไลน์

ออมสิน

หลายๆคนเกิดข้อสงสัยกับข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาในช่วงนี้กับการที่ออมสินเปิดให้กู้ยืม 30,000 บาท ผ่านไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ จากกรณีที่มีการบอกต่อโดยระบุว่าออมสินเปิดให้กู้ยืม 30,000 บาท ผ่านไลน์

ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นข้อมูลเท็จซึ่งธนาคารไม่มีนโยบายสมัครสินเชื่อผ่านไลน์ นอกจากนี้ยังแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ ภาพสื่อโฆษณาของธนาคารออมสินมาประกอบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออีกด้วย ถือว่าอันตรายต่อประชาชนอย่างยิ่งที่อาจถูกหลอกลวง

ซึ่งไม่ทราบว่าเพจดังกล่าวมีเจตนาใด และประชาชนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดทุกครั้ง ก่อนทำธุรกรรมทางการเงิน