วันแม่ปีนี้ ( 2565 ) ประกันสังคม ตรวจสุขภาพเต้านม มะเร็งปากมดลูก ฟรี! เช็คเงื่อนไขเลย

ประกันสังคมตรวจฟรี

เนื่องในวันแม่ 2565 วันแม่ 12 สิงหาคม 2565 ตรวจสุขภาพเต้านม-มะเร็งปากมดลูกฟรี เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน เพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไข-หลักเกณฑ์ที่กำหนด

เงื่อนไขหลักเกณฑ์มีดังนี้

1. คุณแม่เป็นผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ที่มีสิทธิเจ็บป่วย

2. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

3. สถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการประกันสังคม

4. สถานพยาบาลที่ทำข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear เพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่

อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี

อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง