เคาะแล้ว! ช่วยค่าแก๊ส-ค่าไฟ แบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้

ช่วยค่าแก๊ส ค่าไฟ

กบง. ช่วยค่าแก๊ส ค่าไฟ เคาะขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ก๊าซหุงต้มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมออกมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า 4 เดือนสุดท้ายของปีนี้ แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 2 กลุ่ม นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงข่าวในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง.

โดยสรุปผลการประชุมว่า ได้พิจารณาขยายเวลาบรรเทาปัญหาราคาปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG (ก๊าซหุงต้ม) ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเดิม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ซึ่งเดิมที จะสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้ ได้ขยายเวลาช่วยเหลือไปอีก 3 เดือน

เท่ากับว่าจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2565  ซึ่งกรมธุรกิจพลังงาน จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการ และของบประมาณต่อไป และยังได้เห็นชอบแนวทางช่วยเหลือมาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 2 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านไม่เกิน 300 หน่วย และ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วย ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านไม่เกิน 300 หน่วย ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่กันยายน ถึง ธันวาคม 2565
2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วย ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า FT แบบขั้นบันได ในอัตรา 15 -75%

ทั้งนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณตลอดเวลา 4 เดือน ราว 8,000 ล้านบาท สำหรับแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 2 กลุ่มนี้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 80 % ทั่วประเทศ สำหรับปัญหาค่าไฟฟ้าแพงขึ้น นายสุพัฒนพงษ์ ย้ำว่า ปัญหามาจากราคา LNG ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมา 3-5 เท่าตัว ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการหารือกันทุกสัปดาห์