คนละครึ่ง เฟส 5 รับเงินคนละ 800 บาท เปิดให้ลงทะเบียน 19 สิงหาคม นี้!!

คนละครึ่ง

ใครที่กำลังรอโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ที่ภาครัฐจะร่วมชำระเงินกับเราในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน ล่าสุดรัฐมีการอัปเดตและแจ้งวันลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว นั่นก็คือ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

สำหรับคนที่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 มาก่อน แค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ” เป๋าตัง ” ส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ” เป๋าตัง ” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

และคนที่ได้ยืนยันสิทธิ์จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งครั้งแรก ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ทันที สามารถเช็คข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชั่น ” เป๋าตัง ” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com