ญี่ปุ่นแจ้งกังวลราคาสินค้าพุ่ง แต่เศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด!

ข่าวเศรษฐกิจ

ในรายงานการประเมินภาวะเศรษฐกิจซึ่งมีการเผยแพร่ในวันนี้ สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวในระดับปานกลาง พร้อมกับปรับเพิ่มมุมมองด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนของภาครัฐ สำหรับแนวโน้มในระยะสั้นนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นเตือนว่า เศรษฐกิจของประเทศมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะขาลง

เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกประกาศใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงิน นอกจากนี้ ยังเตือนว่าการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าจะส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ในการประเมินเป็นรายภาคส่วนนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับเพิ่มการประเมินการผลิตภาคอุตสาหกรรม

เป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน โดยระบุว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมกำลังส่งสัญญาณฟื้นตัว เนื่องจากผลกระทบของการที่จีนใช้มาตรการเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 นั้น เริ่มบรรเทาลง ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ปรับเพิ่มการประเมินมุมมองการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐมีความคืบหน้าอย่างมาก

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังประเมินว่า การอุปโภคบริโภคในภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวในระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงวันหยุดฤดูร้อนและช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญที่ผ่านมา ผู้บริโภคใช้บริการด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี แม้ว่าการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม