กินนิ่ม!เปิดทรัพย์สิน ” กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ” สมาชิกวุฒิสภาชื่อดัง

กินนิ่ม!เปิดทรัพย์สิน " กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ " สมาชิกวุฒิสภาชื่อดัง

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะเขาเป็นหนึ่งใน ส.ว. ที่โต้ตอบกับนักการเมืองพรรคดังได้อย่างเผ็ดร้อนจนชาวเน็ตแชร์กันอย่างแพร่หลาย ต้องบอกเลยว่า ประวัติของ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ น่าสนใจไม่น้อย นายกิตติศักดิ์ เป็นชาวพิจิตร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนคลองขลุง

จ.กำแพงเพชร ในปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาจากการเลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และตำแหน่งอื่นๆ ได้แก่ รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และกรรมาธิการ กมธ. การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

สำหรับประวัติการทำงานของ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ที่ผ่านมาจะคลุกคลีอยู่ในแวดวงด้านการเกษตร ทั้งเรื่องข้าว, การติดตามเงินค่าจำนำข้าว, ตรวจสอบโครงการรับจำนวนข้าวจังหวัดพิจิตร, ประธานเครือข่ายชาวนาภาคเหนือ จนกระทั่งขึ้นเป็นตำแหน่ง สมาชิกวสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นอกจากนี้ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เคยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อปี 2562 ว่า มีรายได้ต่อปี 284,000 บาท รายจ่าย 240,000 บาท ทรัพย์สิน 1,654,849.42 บาท หนี้สิน 300,160 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,354,689.42 บาท อย่างไรก็ตามนายกิตติศักดิ์

แจ้งสถานภาพสมรส ภรรยาชื่อนางฉลอง รัตนวราหะ แต่แจ้งว่าภรรยาไม่มีทรัพย์สิน นอกจากนี้ สำนักข่าวอิศรา เคยรายงานว่า นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เคยแจ้งถือครองที่ดิน ส.ป.ก. หมายเลข 3755 หมู่ 14 อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ได้มาเมื่อ 22 พ.ย.2536 เนื้อที่ 12-0-82 ไร่มูลค่า 600,000 บาท