ครม.เคาะ ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี เริ่ม 1 มกราคม 66

ครม.เคาะ ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี เริ่ม 1 มกราคม 66

ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการ “ช้อปดีมีคืน” เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ซื้อสินค้านำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค. 66 ช้อปดีมีคืน 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของขวัญปีใหม่ จากกระทรวงการคลัง ล่าสุดมีรายงานว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการช้อปดีมีคืนตามที่กระทรวงการคลังเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เบื้องต้น กระทรวงการคลังกำหนดให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า-บริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ในช่วง เดือนมกราคม-มีนาคม 2567

ช้อปดีมีคืน 2566 วงเงินสูงสุดคนละ 40,000 บาท ระยะเวลา 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 รวม 46 วัน โดยแบ่งเป็น 

 1. สำหรับซื้อสินค้า-บริการจากร้านค้าทั่วไปไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์)
 2. ซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใบกำกับภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 10,000 บาท (ใช้ใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์)

สินค้า-บริการที่ใช้ลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืน 2566

 1. สินค้า-บริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 2. หนังสือ (รวมถึง e-book)
 3. สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน

รายการที่ไม่ร่วมรายการลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566

 1. ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
 2. ค่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ
 3. ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 4. ค่าบริการอีบุ๊ก
 5. ค่าที่พักโรงแรม
 6. ค่าไกด์นำเที่ยว
 7. ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต)
 8. ค่าเบี้ยประกัน