เข้าบัญชีวันนี้! เงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤศจิกายน 2565 โอนเข้า 600 บาท

เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤศจิกายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท ออกวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤศจิกายน 2565

  • เงินออกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 / (600 บาทต่อเดือน)
  • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,325,533 ราย
  • เป็นจำนวนเงิน 1,461,803,000 บาท