ผลสำรวจชี้ปลายปีนี้ ท่องเที่ยวไทย คึกคัก!

กทก.

คึกคักแน่ปลายปีนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 555 คน ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย.2565 ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเชื่อมั่นต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค.2565 อยู่ที่ 80%

ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค.65 คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคฝีดาษลิง 15.6% วันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน 15.6% ความพร้อมด้านการเงิน 14.4% ส่วนความเหมาะสมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค.2565 ประกอบด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่นักท่องเที่ยว 54.6%

ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ทัวร์เที่ยวไทย รองลงมาเป็นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอีเวนต์ด้านท่องเที่ยว 12.4% เพิ่มวันหยุดต่อเนื่องพิเศษ 11.7% ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการด้านสุขอนามัยของการบริการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย เครื่องบิน 80.7% ร้านอาหาร 78.6% สถานพักแรม 78.1% สวนสนุก 74.6% เรือโดยสาร 73.2% รถโดยสาร 73.2%